BVR+ Concepten

BVR-Groep

ICB - Inno Concept Bouwen

3d BIM techniek in combinatie met ketenintegratie voor een hoge kwaliteit, sneller en goedkoper.

Inno Concept Bouwen (ICB) is een nieuwe door de BVR Groep uit Roosendaal ontwikkelde manier van bouwen. De in beginsel op de woningbouw geënte werkwijze is gebaseerd op een andere en efficiëntere manier van samenwerken tussen opdracht­gever en opdrachtnemer enerzijds en ICB-partners anderzijds. Waar de cultuur binnen de bouwsector doorgaans niet getuigt van transparantie en integriteit, ontleent ICB haar bestaansrecht juist aan openheid, wederzijds vertrouwen en gelijkwaardigheid. Deze werkwijze annex attitude is ook terug te vinden in de onderlinge samenwerking tussen (bouw)partners binnen de bouw­keten. Niet voor niets is ’ketenintegratie’ een belangrijk aspect binnen ICB en worden aan ICB-partners hoge en specifieke eisen gesteld. De beoogde ketenintegratie wordt bewerkstelligd door zo veel mogelijk met vaste partners te werken, waardoor steeds van een optimale synergie sprake is.

Omdat ICB miscommunicatie tot een minimum beperkt, c.q. uitsluit, is het bouwproces beter beheersbaar dan wanneer er op traditionele manier gebouwd zou worden. ’Verrassingen’ behoren namelijk tot het verleden. Dat bouwen een procesmatige aangelegenheid is en altijd zal blijven, is ook in de nieuwe, procesgebonden productiewijze van ICB terug te vinden. Een bouwgerelateerde fasering in relatie tot een ICB-specifieke aanpak en werkwijze, ontbreekt dan ook niet. Zo vervult ICB tijdens de intentiefase een adviserende rol, verzorgt ICB de bouwvergunning(aanvraag) en is ICB eveneens verantwoordelijk voor de bouw van het project tijdens de realisatiefase. Een van de grote voordelen van ICB is dat bij het aanvragen van de bouwvergunning nagenoeg alle definitieve bouw-, constructie- en installatietechnische gegevens bekend zijn, waardoor improviseren op de bouwplaats vervalt en bouwen in feite een kwestie wordt van ’assembleren’!

Zoals gezegd appelleert ICB aan gelijkwaardige samenwerking van partijen. In dat verlengde wordt gesproken over ‘partners’. Naast de opdrachtgever zijn dit onder andere: architect, constructeur, adviseur, onderaannemer, leverancier, GIW/Stiwoga (Woningborg), gemeente, certificeringbureau, kopersbegeleiding en uiteraard de hoofdaannemer die conform Inno Concept Bouwen te werk gaat. De eindgebruiker (huurder/koper) mag in dit kader niet onvermeld blijven. Evenals de opdrachtgever heeft dit belang bij een zo veel mogelijk op persoonlijke en individuele woonwensen afgestemd eindproduct. ICB voorziet in die behoefte. Het innovatieve bouwconcept optimaliseert namelijk zowel de bouw- als proces­kwaliteiten die met een bouwproject gemoeid zijn.

Waarom een opdrachtgever voor een bepaalde bouwer kiest, is in veel gevallen het gevolg van de laagste aanbestedingsprijs. Naast een scherpe bouwprijs concurreert ICB tevens op bouwsnelheid, kwaliteit, innovatie en partnership, welke van toegevoegde waarde zijn ten opzichte van traditioneel bouwen. Deze meerwaarde resulteert naast meer efficiëntie in meer rendement en meer kwaliteit. Anders gezegd: opdrachtgevers krijgen met ICB meer waar voor hun geld! Die wetenschap en het besef dat ICB dankzij een betere voorbereiding een kortere bouwtijd impliceert, is voor steeds meer (potentiële) opdrachtgevers reden om voor deze nieuwe manier van bouwen te kiezen.

Meer weten? Vraag hier onze brochure aan.
Of kijk op de website www.innoconceptbouwen.nl
 

WeBuildHomes® is een samenwerkingsverband van Space & Matter, Red Concepts, ICB Nederland en Somnium Real Estate. Het geheim zit in een radicale verandering ten aanzien van het ontwikkel-, ontwerp- en bouwproces, namelijk door te breken met traditionele rolverdelingen en verhoudingen tussen partijen. Hierbij wordt individuele architectuur en duurzame bouwkwaliteit bereikbaar door hergebruik en ketenintegratie.

Een van de winnende inzendingen voor de prijsvraag ’Zo Wil Ik Wonen’ betrof de gecombineerde inzending ’Pick ’n Place’ van Space & Matter, Red Concepts en Sommium Real Estate. Sinds oktober 2010 participeert ICB in dit samenwerkingsverband dat onder de naam ’WeBuildHomes®’ actief is. ICB is verantwoordelijk voor de digitale bibliotheken van ontwerpen waaruit potentiële huizenkopers een keuze kunnen maken.

Optimale kwaliteit met de zekerheid van een standaardproduct.
Een wand verplaatsen of een gevel kiezen, het zijn bekende pogingen om huizenkopers het gevoel te geven hun woning mede te ontwerpen. Zelden leidt dit echter tot architectuur van niveau, dan wel tot een optimale ruimtelijke kwaliteit van de woning. WeBuildHomes® doet dit anders en laat het ontwerpwerk over aan de architect. Deze doet namelijk waar hij goed in is: spelen met ruimte en materiaal en biedt de eindgebruiker waar hij behoefte aan heeft: een ruime keuze uit talloze topontwerpen, een lage prijs, een eenvoudig proces en een vaste opleverdatum!

Simpele formule
De formule is simpel. Binnen een generiek vastgesteld kader (standaard kavelmaat en bouwenveloppe) sturen architecten ontwerpen naar een online woningbibliotheek waar geïnteresseerde WeBuildHomes®-klanten een huis uit kiezen. Wordt een ontwerp gekozen, dan ontvangt de architect daar zijn royalty's voor. Bij een realisatie van zo’n 20.000 tot 30.000 woningen in Nederland, kan het ontwerp meerdere malen worden gerealiseerd. Een ontwerp dat in de WeBuildHomes®-bibliotheek is opgenomen, maakt namelijk kans om meerdere keren bij meerdere projecten gekozen te worden. Hierdoor is de verdien mogelijkheid voor de architect een stuk groter dan bij een aanbesteding. Om WeBuildHomes® voor elke locatie toepasbaar te maken, wordt een zo generiek mogelijke basis ontwikkeld. De casco-enveloppe bestaat uit twee verdiepingen met uitbreiding naar drie verdiepingen.

Specifiek door veelheid
Door de hoge oplage van woningen is WeBuildHomes® gebaat bij een zo groot mogelijke variatie aan ontwerpstijlen. De enorme woningbibliotheek maakt het mogelijk steeds een andere samenstelling te realiseren. De transparante opzet zorgt voor een zelfregulerende marktwerking tussen producent, architect en consument. De woningen die het meest in de smaak vallen zijn het meest succesvol in de verkoop. Zo bepaalt de markt welk soort architectuur gebouwd wordt en niet de vanuit winstoogmerk vaak behoudende keuze van tussenpartijen. Noemenswaardig is verder dat duurzaamheid zeer betaalbaar is. Hoge investeringen voor duurzame energieopwekking worden namelijk door alle bewoners gedeeld.

Kostenoptimalisatie
Kiezen voor WeBuildHomes® betekent besparen op de stichtingskosten, kiezen voor kwalitatief hoogstaande architectuur en respectabele marges voor alle betrokken partijen. Doel is dan ook om voor € 99.000,00 een woning (exclusief grond) aan te bieden. De nauwe samenwerking met toeleveranciers en deskundigen voorkomt faalkosten en draagt bij aan zowel een kortere bouwtijd als een hogere klanttevredenheid. Externe advieskosten (architect, constructeur, etc.) maken geen deel meer uit van de vooraf geïnvesteerde ontwikkelingskosten, omdat deze in rekening worden gebracht zodra de woning is verkocht. Ook zijn deze kosten deels eenmalig, omdat het ontwerp meerdere keren gebouwd kan worden.

Tevens worden de verkoopkosten (makelaar, advertenties e.d.) sterk gereduceerd. Het product wordt immers online verkocht. Gelet op de expertise die nodig is om de ontwikkeling/bouw van woningen met BIM gerelateerde visualisatierechnieken voor te bereiden en uit te werken, ligt de keuze voor ICB voor de hand.

Meer weten? Vraag hier onze brochure aan.
Of kijk op de website: http://www.webuildhomes.nl/